PROEKO Kalisz

Pakiet
Operat FB

Wróć do podstrony: OPERAT FB

Część I

Główne okno programu - wprowadzanie danych emitora.

Wrzesień 2021 r.
Czas: 24:09

Część II

Obliczenia w pełnym zakresie.

Sierpień 2022 r.
Czas: 14:29

Część III

Wykorzystanie map (pobieranie, skalowanie, dopasowywanie, mapy WMS.

Listopad 2021 r.
Czas: 12:47

Część IV

Wykorzystanie map z Google.
Obliczania  średniej aerodynamicznej szorstkości terenu

Październik 2022 r.
Czas: 7:02

Część V

Automatyczne pobieranie map do wykresów,
szorstkość z danych satelitarnych

Listopad 2023 r.
Czas: 5:23

Moduł "Spalanie"

Wykorzystanie modułu "Spalanie" do obliczenia emisji, ilości spalin i porównań ze standardami emisyjnymi.

Luty 2021 r.
Czas: 18:04

Moduł "Samochody"

Obliczanie emisji z ruchu pojazdów po drogach przy pomocy modułu "Samochody" v. EMEP/EEA

Październik 2020 r.
Czas: 14:25

Moduł "Technologie"

Obliczanie emisji ze wskaźników przy pomocy modułu "Technologie".

Grudzień 2022 r.
Czas: 2:26

Moduł "Maszyny Robocze"

Obliczanie emisji z maszyn roboczych, wskaźniki z rozp. UE 2016/1628

Pażdziernik 2023 r.
Czas: 1:30