Oferta firmy

Pakiet OPERAT FB dla Windows

System służy do obliczeń rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym ze źródeł punktowych, liniowych i powierzchniowych zgodnie z metodyką zawartą w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r.

Polecam program Więcej

Program OPŁATY I WYKAZY dla Windows

Służy do obliczania opłat za emisję zanieczyszczeń do atmosfery, pobór wody i zrzut ścieków oraz składowanie odpadów. Generowane są wykazy informacji do Urzędu Marszałkowskiego wg aktualnego wzoru oraz wzorów z lat poprzednich.

Więcej

Program EMISJA dla Windows

Służy do obliczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery na podstawie wyników pomiarów manualnych i automatycznych (np. P10-ZA, Horiba, Madur, Photon).

Więcej

Program KRZYWA dla Windows

Służy do gromadzenia danych związanych z wykonywaniem w laboratoriach chemicznych krzywych kalibracji oraz wewnętrzną kontrolą jakości pomiarów laboratoryjnych realizowaną przez karty kontrolne.

Więcej

Nowości

17 stycznia 2023. Program "Opłaty Wykazy" oraz moduł "Spalanie" do pakietu "Operat FB" zawierają wskażniki emisji wg. opracowania KOBIZE ze stycznia 2023 r.

15 stycznia 2023. Na stronie www.proekors.pl/tools/kalk_Smm znajduje się kalkulator stężeń maksymalnych, do wykorzystania np. przez szkoły czy urzędy.

4 stycznia 2021 r. Program "Emisja" uwzględnia wzory wyników wg. rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 15 grudnia 2020 r. "w sprawie rodzajów wyników pomiarów..."

2 października 2020 r. Został opracowany moduł do obliczania emisji z maszyn roboczych na podstawie norm europejskich.
Uwzględniane są silniki Diesla i zapłonem iskrowym. Więcej.

Zastosowania

Łącznie ponad 1700 użytkowników programów, w tym:

  • 1097projektantów
  • 150laboratoriów
  • 59szkoły i uczelnie wyższe
  • 87urzędów administracji publicznej
  • 275zakładów przemysłowych