;

Moduł "Technologie"

Moduł służy do obliczania emisji na podstawie wskaźników emisji oraz wielkości charakterystycznych dla danego procesu technologicznego jak np:

Dla jednego emitora można wprowadzić wiele  procesów technologicznych. Uwzględniana jest sprawność oczyszczania gazów .

W przypadku spawania można obliczać emisję metali z zawartości w pyle.

Raport z modułu dokumentuje wprowadzone dane i wyliczoną emisję. Przykład wydruku.


Przykład obliczania emisji ze spawania:

technologie- spawanie


Dostęp do modułu:

dostęp