ead> PROEKO oprogramowanie dla służb ochrony środowiska i laboratoriów  

Moduł do obliczenia emisji pyłu z przeładunku materiałów sypkich
do pakietu "Operat FB" dla WindowsWidok okna kalkulatora

Moduł oblicza emisję pyłu z przeładunku materiałów sypkich (np. kruszywa) tj. załadunku i wyładunku z pryzmy  oraz ruchu urządzeń po obszarze składowania. Wyniki  obliczeń są przenoszone do głównego programu.
Stosowane są wzory z opracowania EPA "13.2.4 Aggregate Handling And Storage Piles".

Wielkość emisji zależy od prędkości wiatru i wilgotności materiału.
Program umożliwia obliczenie emisji w sposób uproszczony na podstawie średniej prędkości wiatru. Metoda dokładna jest dostępna tylko w profesjonalnej wersji programu, stosuje ona różne prędkości wiatru i ich częstości z wybranej róży wiatrów.
W głównym programie, podczas obliczeń stężeń, dla każdej prędkości wiatrów jest przyjmowana  inna emisja.

Wilgotność materiału można pobrać z listy pochodzącej z opracowania EPA.


Przykład raportu

Dostęp do modułu z okna danych emitora:

dostęp