Moduł "Lakiery"

Moduł służy do obliczania emisji LZO na podstawie  składu i zużycia materiałów malarskich.

Uwzględniane są urządzenia oczyszczające oraz warianty pracy lakierni

moduł

warianty

Przykład raportu