Program PRZEPŁYW dla Windows

Okno programu

Program został napisany dla jednostek wykonujących pomiary natężenia przepływu wody w rzekach przy pomocy młynka hydrometrycznego.
Ponadto obliczany jest przepływ mierzony przy pomocy łaty wodowskazowej.

Przykłady okien w programie PRZEPŁYW

Szczegóły:

  • Program gromadzi dane  liczbowe i tekstowe z pomiarów przepływów wody w rzece. 
  • Oblicza prędkości w poszczególnych pionach pomiarowych oraz sumaryczny przepływ wody. 
  • Przedstawia w formie wykresu profil pomiarowy oraz prędkości przepływu. 
  • Drukuje tabele danych i wyniki obliczeń. 

Tabele wyników można wyeksportować w formacie RTF lub otworzyć w Wordzie.

Wykres może być zapisany w formacie WMF,JPG ,PNG i potem np. wczytany jako rysunek przez MS Word-a.

Program może pracować w środowisku Windows od XP do 10


Pobierz wersję demo (1 MB)
Tak, proszę o przesłanie oferty!


Cena:  500 zł.