Cennik

Nazwa programu Cena netto
Program EMISJA dla Windows (pomiary emisji). 2590 zł
    - moduł do  importu danych z EMIOTESTU 490 zł
    - moduł do importu danych z pyłomierza P-10ZA. 990 zł
   
Program OPŁATY i WYKAZY dla Windows - moduł Emisja (emisja do atmosfery)
  1090 zł
Program OPŁATY i WYKAZY dla Windows - komplet (emisja, pobór wód i zrzut ścieków, składowanie odpadów)  1590 zł
   
Pakiet OPERAT FB dla Windows - wersja podstawowa  
1790 zł
Pakiet OPERAT FB dla Windows - wersja profesjonalna 2490 zł
    - moduł SPALANIE do pakietu OPERAT FB
590 zł
    - moduł SAMOCHODY v.EMEP/EEA do pakietu OPERAT FB
1390 zł
    - moduł CHŁODNIE KOMINOWE do pakietu OPERAT FB             
2300 zł
    - moduł iMETEO do pakietu OPERAT FB 
690 zł


Program SPALANIE dla Windows - wersja samodzielna 800 zł
Program WYKRES HAŁASU dla Windows 300 zł
Program PROGNOZA PEM dla Windows
1390 zł
Program PRZEPŁYW dla Windows 450 zł
Program KRZYWA dla Windows 790 zł
Program SZACOWANIE NIEPEWNOŚCI POMIARÓW dla Windows 1390 zł

 

Zniżki

Cena licencji na drugie stanowisko komputerowe wynosi 60 % ceny programu, trzecie i każde następne 40 % ceny (w przypadku jednoczesnego zakupu).

40 % zniżki dla szkół i wyższych uczelni.


Informacje

Do cen należy doliczyć 23 % podatek VAT.

Cena obejmuje koszt wysyłki programu pocztą, instrukcję, licencję i roczną gwarancję.

Licencja jest bezterminowa.

W przypadku dokupywania modułów później niż rok od zakupu głównego programu wymagany jest zakup aktualizacji tego programu.

Ceny ważne do końca 2021 r.


Kalkulator ceny

Wypełnij zamówienie

Pobierz formularz zamówienia