Cennik

Nazwa programu Cena netto
Program EMISJA dla Windows (pomiary emisji). 3080 zł
    - moduł do  importu danych z EMIOTESTU 560 zł
    - moduł do importu danych z pyłomierza P-10ZA. 1140 zł
   
Program OPŁATY i WYKAZYdla Windows - moduł Emisja (emisja do atmosfery)
  1380 zł
Program OPŁATY i WYKAZY dla Windows - komplet (emisja, pobór wód i zrzut ścieków, składowanie odpadów)  1980 zł
   
Pakiet OPERAT FB dla Windows - wersja podstawowa  
2180 zł
Pakiet OPERAT FB dla Windows - wersja profesjonalna 3100 zł
    - moduł SPALANIE do pakietu OPERAT FB
760 zł
    - moduł SAMOCHODY v.EMEP/EEA do pakietu OPERAT FB
1840 zł
    - moduł CHŁODNIE KOMINOWE do pakietu OPERAT FB             
2400 zł
    - moduł iMETEO do pakietu OPERAT FB 
860 zł
    - moduł MASZYNY ROBOCZE do pakietu OPERAT FB  (cena dla nieposiadających modułu "Samochody")
330 zł


Program SPALANIE dla Windows - wersja samodzielna 920 zł
Program PROGNOZA PEM dla Windows
1720 zł
Program PRZEPŁYW dla Windows 500 zł
Program KRZYWA dla Windows 910 zł
Program SZACOWANIE NIEPEWNOŚCI POMIARÓW dla Windows 1720 zł

 

Zniżki

W przypadku jednoczesnego zakupu, cena licencji na drugie stanowisko komputerowe wynosi 60 % ceny programu, trzecie i każde następne 40 % ceny.

Stosowane są 40 % zniżki dla szkół i wyższych uczelni.


Informacje

Do cen należy doliczyć 23 % podatek VAT.

Cena obejmuje koszt wysyłki programu pocztą, instrukcję, licencję i roczną gwarancję.

Licencja jest bezterminowa.

W przypadku dokupywania modułów później niż rok od zakupu głównego programu wymagany jest zakup aktualizacji tego programu.

Ceny ważne do końca grudnia 2022 r.


Kalkulator ceny

Wypełnij zamówienie

Pobierz formularz zamówienia