Zastosowania

Łącznie ponad 1500 użytkowników programów, w tym:

  • 147wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska oraz ich delegatur, stacji sanitarno -epidemiologicznych, laboratoriów chemicznych i wykonujących pomiary
  • 53wyższych uczelni
  • 87urzędów administracji publicznej
  • 272zakładów przemysłowych
    i wodociągów
  • 901firm i osób fizycznych wykonujących opracowania