Instrukcja obsługi pakietu Operat FB


Część I : 
Główne okno programu - wprowadzanie podstawowych danych
Odtwórz 
6:38 min:s
Część II : 
Wprowadzanie danych emitora
Odtwórz 
11:33 min:s
Część III:
Wybór współrzędnych na mapie, wykorzystanie map do wykresów
Odtwórz
6:44 min:s
Część  IV
Wykorzystanie map z Google.
Obliczania  średniej aerodynamicznej szorstkości terenu
Odtwórz
4:30 min:s