Przykłady stylów graficznych pakietu Operat  FB

Aqua Light Slate

Lavender

Metropolis UI Blue

Metropolis

Luna

Luna

Cyan Dusk

Cyan