Moduł SAMOCHODY v. EMEP/EEA do pakietu OPERAT-FB

Zadaniem aplikacji jest obliczenie emisji ze środków transportu i przeniesienie wyników do pakietu "Operat-FB".


W module zostały zastosowane metodyki  EMEP/EEA z 2018 r. (opublikowane przez Europejską Agencję Ochrony Środowiska) oraz dane i wskaźniki emisji z programu COPERT 5.3


Pojazdy zostały podzielone na 5 grup,  każda grupa na segmenty, dalszy podział na zgodność emisji z  normami Euro i paliwa - łącznie 382 rodzaje.

Obliczana jest emisja gorąca, zimna ,emisja z odparowania oraz emisja pyłu ze ścierania opon, hamulców i powierzchni drogi

Emisja jest średnią wyliczoną z udziałów różnych technologii, np: GDI, CAI, HCCI.

W przypadku  pojazdów ciężarowych  i autobusów uwzględniane jest pochylenie drogi  i stopień załadowania.

Program zawiera prognozowane udziały pojazdów o różnej pojemności i technologii (normach Euro) do 2030 r. (wg. opracowania GDDKiA).
Dzięki temu możliwe jest m.in. prognozowanie zmniejszenia się emisji w poszczególnych latach.

Po wprowadzeniu danych można uzyskać zestawienie emisji oraz wyeksportować emisję w poszczególnych okresach (np. porach dnia)  do pakietu "Operat FB".

Moduł "Samochody" oblicza emisję zimną i odparowania na podstawie temperatur miesięcznych i dobowych wahań temperatury. Dane te można pobrać w module "iMeteo".  Widok okna.  Można też przyjąć dane domyślne dla Polski.

Dostępne są wykresy udziałów poszczególnych grup pojazdów w emisji.

Dodatkową możliwością jest obliczanie emisji pyłu z dróg nieutwardzonych  metodą EPA (okna 1 2).

Program oblicza sumę emisji pyłu ze wszystkich  źródeł oraz średni ważony skład frakcyjny pyłu.
Na wydruku można dodać sumę emisji gazów cieplarnianych wyrażoną w ekwiwalencie CO2.

Obliczenia emisji są zgodne z dokładnością ułamka procenta z obliczeniami programu Copert. Wyniki walidacji.

Widoki okien:

samoch1
samoch2
samoch3

Przykład wydruku


Zmiany w stosunku do poprzedniej wersji (Corinair)

W komplecie jest też uproszczony moduł "Samochody" stosujący wskaźniki emisji wg. prof. Zdzisława Chłopka, opublikowane na stronie MOŚ w 2002 r. Przykład wydruku

wg. Chlopka

W pakiecie "Operat FB" można wybrać stosowany moduł .


Cena: 1190 zł+VAT