Założenia do pakietu "Operat FB" dla Windows


Pakiet "Operat FB"  spełnia wszystkie funkcje pakietu Operat-2000.

Najważniejsze nowe cechy to: Obsługa jest bardzo podobna jak w pakiecie Operat-2000,  dodano szereg ułatwień jak np. wyświetlanie oceny wyników obliczeń stężeń w sieci w głównym oknie.

Można importować bazy danych z pakietu Operat-2000.
Pakiet "Operat FB" jest dostępny od 1 grudnia 2008 r