Uruchamianie ZewHalas pod DOSBox


ZewHalas jest programem przeznaczonym dla DOS, nie można go bezpośrednio uruchomić pod Windows Vista, 7 i 8,
najlepszym rozwiązaniem jest uruchomianie ZewHalasu przy pomocy programu DOSBox.

DOSBox jest emulatorem, który służy do uruchamiania programów  przeznaczonych dla systemu DOS pod nowszymi systemami.

Program DOSBox można pobrać z www.dosbox.com

 
Po zainstalowaniu, DOSBox można uruchomić z menu startowego, a następnie wpisać w linii poleceń:

 mount Q c:\halas
 Q:
 zewhalas.exe

po wpisaniu każdej linii należy nacisnąć Enter.

(zakładając, że ZEWHalas jest w katalogu c:\halas)

DOSBox

Inne rozwiązanie to utworzenie pliku wsadowego o treści:" c:\Program files\DOSBox-0.74\dosbox.exe" -c "mount q c:\halas" -c "Q:"  -c "zewhalas.exe"gdzie :
"c:\Program files\DOSBox-0.74\dosbox.exe"  - pełna ścieżka do  pliku DosBox.exe
-c - oznacza wykonanie komendy
"mount q c:\halas" -montuje folder c:\halas jako wirtualny dysk Q: emulatora DOSBox
 c:\halas - katalog, w którym znajduje się program ZewHalasW celu przyspieszenia obliczeń (zwiększenia liczby cykli procesora) można nacisnąć  Ctrl+F12
lub zmienić ustawienia w pliku konfiguracyjnym DOSBox  cycles =auto  na :

cycles=max


W celu wyłączenia dźwięku należy zmienić w pliku konfiguracyjnym nosound=false na:

nosound=true